Grond bodemverbeteraars en ophoogzand

Op zoek naar grond voor de tuin? We leveren bemeste tuinaarde, compost, ophoogzand en straatzand in big bags.

Grond kopen

Bemeste tuinaarde

Deze verrijkte tuinaarde bestaat voor 1/5 deel uit compost en heeft daarmee extra voedingswaarde waardoor beplanting een goede start krijgt. Het organische materiaal zorgt voor meer beluchting in de tuin. De bemeste tuinaarde is een goede ondergrond voor een gezonde tuingrond of moestuin. De grond is PFAS vrij.

Compost

We leveren compost in big bags als bodemverbeteraar voor tuingrond. Meng compost met de bestaande grond en creëer een humusrijke bodem. Door compost te mengen door de aanwezige grond verbetert de grondstructuur en vruchtbaarheid van de tuingrond. De grond wordt los en luchtig waardoor zuurstof en water beter door de grond kunnen stromen en de planten voeding uit de grond kunnen halen. Compost is mooi donker van kleur en kan ook worden toegepast als dun laagje in de tuin voor een mooi aanzicht.

Ophoogzand

Ophoogzand is te gebruiken voor ophoging en aanvulling van tuinen, opritten en kuilen of onder bestrating. Ophoogzand kan ook worden toegepast wanneer er geen of lage eisen aan het zand gesteld worden. Ophoogzand is ook wel bekend onder de naam vulzand of opvulzand.

Straatzand

Straatzand wordt met name gebruikt voor het zandbed voor bestrating. Bijvoorbeeld voor een oprit, parkeerplaats of terras. Straatzand is goed af te rijen (uitvlakken met een lange lat). In het geval van bestrating is een laagdikte van 15 tot 20 cm aanbevolen die met behulp van een trilplaat verdicht wordt. Door het verdichten zal het zandbed inklinken. Je hebt circa 15% meer zand nodig dan het berekende volume.