Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling.

Voor vragen en klachten kun je contact met ons opnemen. Als je binnen 14 kalenderdagen constateert dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die je van het desbetreffende product mag hebben, dan kun je het in het kader van herroepingsrecht terugsturen. Herroepingsrecht houdt in dat je bij aankoop van een product de mogelijkheid hebt de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Om het artikel te retourneren ontvangen we graag de volgende gegevens:

  • Ordernummer
  • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Het artikel dat je wilt retourneren, het artikelnummer en het aantal

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. De mogelijke kosten van de retourzending zijn voor de koper. Meer informatie vind je op de pagina Retourneren.