Hoeveel houtsnippers heb ik nodig?

Een goede vraag om te stellen alvorens houtsnippers te kopen. Wat moet de laagdikte van de houtsnippers zijn?

Grofweg volstaat een laag van 10 cm om een nette bodem aan te leggen die onkruidwerend is. Met een big bag van 1m3 ​houtsnippers kun je 10 vierkante meter voorzien van een laag houtsnippers van tien centimeter. Ligt er worteldoek onder, dan volstaat een laag houtsnippers van 5 centimeter. In dit geval kun je 20 vierkante meter voorzien van een laag houtsnippers van 5 cm.

Inklinken van de bodem

Hou er rekening mee dat de bodem ‘inklinkt’, wat betekent dat het volume van de grond vermindert door toedoen van verdroging of onttrekking van grondwater. Het is aan te raden om de bodem zo nu en dan te voorzien van een nieuwe laag houtsnippers.

Houtsnippers valdemping

Als de houtsnippers als ondergrond voor speeltoestellen of als valdemping worden gebruikt dan raden we een dikkere laag aan van 20 cm tot 30 cm. De premium+ houtsnippers en de Franse boomschors kunnen gebruikt worden als speelondergrond.